lauantai 16. helmikuuta 2019

Koulutuksella Kamuksi, osa 2

Tämä kirjoitus käsittelee luennon loppuosaa, laumakäyttäytymistä ja hyvää johtajuutta.

Laumakäyttäytyminen ja laumanjohtajuus ovat hyvin vahvasti toisiina liittyviä asioita. Hyvän ja reilun johtajan edessä koira uskaltaa epäonnistua. Se voi huomata, että olet tyytymätön, mutta uskaltaa silti yrittää uudelleen lannistumatta. Jos ohjaaja on koiraa kohtaan arvaamaton, seo n koiralle kaikkein raskainta. Koira ei ymmärrä, miksi ohjaaja, sen oma laumanjohtaja, on epälooginen ja välillä rankaisee samasta asiasta, mikä on taas toisinaan sallittua. Jos tunnet itsesti turhautuneeksi ja riidanhaluiseksi, on silloin parempi olla tekemättä koiran kanssa mitään. Älä missään nimessä pura turhaumaasi koiraan!

Luennolla keskusteltiin myös Googlen luotsaamasta hankkeesta, aiheenayvän johtajuuden analysointi. Tämä toteutettiin kysymällä ihmisiltä, mitkä he näkevät hyvän johtajan parhaiksi ominaisuuksiksi, ja sitten palautteista haettiin yhtäläisyyksiä. Tässä joitakin eniten yhtäläisyyksiä saaneita vastauksia;
- Hyvä johtaja on hyvä valmentaja, keskustelee kasvokkain alaisten kanssa, tarjoaa alaisilleen heidän vahvuuksiinsa pohjautuvia ratkaisuja
- Delegoi valtaa tiimillensä eikä puutu yksityiskohtiin. On kuitenkin saatavilla, jos ryhmmä tarvitsee neuvoja
- Osoittaa mielenkiintoa tiiminsä jäsenten menestyksen ja henkiläkohtaiseen hyvinvointiin
- Opettelee tuntemaan alaisensa myös työajan ulkopuolella
- On tuottava ja tuloskeskeinen
- On hyvä viestijä ja kuuntelee tiimiänsä
- Auttaa alaisiaan urasuunnittelussa
- Pitää huolta teknisistä taidoistaan
Lopputuloksena ominaisuudet vaikuttavat melko itsestäänselvyyksiä. Tärkeysjärjestys oli yllättävää, tekninen osaaminen oli ominaisuuksista vähiten tärkeää. Sen sijaan tärkeää oli, että johtaja osaa johtaa alaisiaan ihmisinä ja että johtaja voi järjestää kahdenkeskistä aikaa alaistensa kanssa.

Nämä ominaisuudet ovat, osa suoraan ja osa ei niin suoraan, käännettävissä koiraharrastukseen sopiviksi. Ohjaajan täytyisi ylläpitää hyvän johtajan taitoja. Oma koira täytyy tuntea, sitä täytyy osata lukea, muuten sitä on mahdoton ohjata ja kouluttaa.

Tärkeää on myös se, että tykkää omasta koirastaan. On turhaa vääntää koiran kanssa, josta ei pidä. Oli kyse sitten fyysisestä tai psyykkisestä ominaisuudesta. Aina eivät kemiat vain kohtaa. Joskus on myös koiran parhaaksi, että se vaihtaa kotia tai ohjaajaa.
Omistajan tehtävä on ottaa uhkakuvat vastaan ja pyytää koira taka-alalle, esimerkkinä remmirähjäys. Kannattaa miettiä, oletko ohjaaja, jota koira vie, vai oletteko toimiva pari? Koira kertoo kyllä paineennoususta fyysisillä merkeillä, joten ennakoi ja opettele lukemaan koirasi tunnetilaa. Selkeät visiot auttavat etenemään, joten suunnittele harjoitukset ja tilanteet etukäteen. Tekemisen pitää olla hauskaa, mutta kenelläpä ei huonoja päiviä olisi.

Koira on laumaeläin. Koko sen elämä perustuu laumakäyttäytymiseen ja lauman arvojärjestykseen. Lauma tuo aina mukanaan paremman mahdollisuuden selvitä esimerkiksi ravinnonhankinnasta. Lauma tuo suojaa yksilöille, saman lauman jäsenet harvoin tappelevat pahoin. Näitäkin toki on, ja harvoin ne enää sen jälkeen samaan laumaan mahtuvat. Laumahieraskia perustuu hyvin pitkälti lauman henkisiin ja fyysisiin voimasuhteisiin. Johtaja ei ole aina suurin ja voimakkain vaan henkisesti vakain.

Koiran ominaisuuksista pehmeys on se, joka antaa hyvän ohjattavuuden, mutta tuo samalla myös herkkyyttä virheille. Pehmeä koira muistaa hyvät ja huonot asiat ja reagoi niihin herkästi. Pehmeää koiraa kohtaan et voi koskaan käyttää kovia otteita. Kova koira taas kestää erehdyksiä ja virheitä, eikä ole niistä millänsäkään.

Jotkut yksilöt ovat koko ikänsä pyrkyreitä ja pyrkivät laumassa ylöspäin. Mitä vahvempi koira on luonteeltaan, sitä kovempaa se pyrkii johtoon.

Demokratia vai diktatuuri?

Koira ei ymmärrä demokratiaa, vaan ylempiarvoinen on aina alempiarvoiselle auktoriteetti. Ylempiarvoisen tehtävä on pitää laumassa laumajärjestystä yllä. Samalla alempiarvoinen pyrkii miellyttämään laumanjohtajaa, jotta tämän ei tarvitse alistaa sitä.
Moneen ongelmaan ratkaisuna toimii se, että halutut asiat saadaan ohjaajan kautta. Koiran on tehtävä työtä ansaitakseen haluamansa. Asioiden menettäminen on koiralle pahin rankaisu. Koira on opportunisti, se pyrkii aina hyötymään kaikesta.
Arkielämässä tulee pitää aina vahvisteet käytössä. Esimerkiksi auton kontti ei aukea, ennenkuin istutaan ja odotetaan rauhassa. Kasvatus oikeilla vahvisteilla pennusta saakka helpottaa ja tuskin tulee isoja ongelmia koskaan. Rankaisu on taitolaji ja fyysinen körmyytys on väärä valinta. Samoin jos pelkää omaa koiraansa, on asioita todella vaikea saada onnistumaan.

Agressiivisuus

Olennaisena osana laumakäyttäytymiseen kuuluu myös agressiivinen käyttäytyminen, joka ohjaa esimerkiksi rodun ja lauman sisäisiä kamppailuja. Vahvimmat menestyvät ja yleensä mikäli lähinnä henkinen taistelu menee fyysisen taistelun tasalle, niin heikompi osoittaa alistumisen merkkejä jotta lauma säilyy vahingoittumattomana ja elinkelpoisena.
Pelkoagressiivinen koira puree jalkoihin, käsiin ja selän puolelle. Varma koira tähtää jo katseellaan suoraan keskelle vartaloa hyökätessään.

Laumavietti

Viettiärsykkeenä toimii joutuminen laumanjohtajan epäsuosioon. Viettikäyttäytymistä on laumanjohtajan miellyttäminen, laumasääntöjen mukaan toimiminen. Ja viettipäämääränä on saavuttaa laumanjohtajan hyväksyntä. Koiraa voi palkata kehulla ja rauhallisella kosketuksella, ei turhaa läpyttelyä ja höpötystä. Ihminen höpöttämällä rauhoittaa itseään, se häiritsee koiran työskentelyä. Kannattaa pitää mielessä kultainen keskitie, ei turhaa höpinää vaan selkeät ohjeet.

Mustavalkoisuus

Koiran kokonaishallinta perustuu aina ohjaajan ja koiran väliseen hyvään suhteeseen ja laumajärjestykseen. Mitä mustavalkoisempaa ja selkeämpää koiran elämä laumassa on, sitä helpompi koiran on elää. Koira joko tekee asioita tai ei saa tehdä, välimuotoa ei ole. Koira kaipaa palautetta, sekä positiivista että negatiivista. Molempien palautteiden tulee lähteä sydämestä ja tunteella, äänenpaino ratkaisee.

Hyödyntäminen

Laumakäyttäytyminen on aina aktivoitavissa ja ohjaajan vaikeutena on lähinnä osata aktivoida se.
Vahva johtaja luo turvallisuuden tunteen. On reilu ja johdonmukainen. Luo selkeät säännöt, joiden noudattamista on valvottava.

Inhimillistäminen

Vahva johtajuus ei tarkoita väkivaltaa tai tyranniaa. Koira saa olla koira, pahinta mitä koiraa kohtaa voi tehdä on inhimillistää se. Koira ei muistele menneitä, vaan elää tässä ja nyt.

Ongelmat

Jos laumajärjestys on epäselvä, tulee ihmisen toimia aluksi korostetusti laumanjohtajana. Opettele havainnollistamaan milloin koirasi vaatii sinulta asioita. Useat koirat käyttävät sosiaalista dominanssia; Koira pukkaa kättäsi kun silitys loppuu, kumpi teistä käskee kumpaa?

Vahvistaminen

Pyri siihen, että koirasi tekee sinulle jotakin, ansaitakseen jotakin. Muista aina palkita oikeasta käytöksestä, näin väärät toiminnot vähenevät ja oikeat lisääntyvät.

Oma paikka

Älä anna koirasi vallata sohvaasi tai sänkyäsi, koiralla on hyvä olla oma paikka. Tämä ei tarkoita, että koira pitäisi sijoittaa kauimmaiseen nurkkaan tai eristää johonkin huoneeseen. Koira haluaa olla lähellä omaa laumaansa ja tuntea olevansa osa laumaa.

Merkkailu

Älä anna koiran merkkailla lenkillä vähän väliä, koirat yrittävät hallita ympäristöään merkkailulla. Koiralle ei pidä myöskään sallia joka hajun nuuskimista. Koiralle sallitaan haistelu ja tarpeiden teko itse pysähtymällä, eikä niin että koira pysäyttää ohjaajan tarvittaessa. Reviirikäyttäytyminen vahvistuu ja merkkailu lisääntyy, kun muiden hajuja on omitulla reviirillä.

Tavoitteena on, että koirasi sekä rakastaa että kunnioittaa sinua!


Itse pidin luentoa hyvänä ja jaan paljon ajatuksia Jari Keinäsen kanssa. Jos hän tulossa jonnekin lähistöllesi luennoimaan, suosittelen kuuntelua.


sunnuntai 10. helmikuuta 2019

Koulutuksella Kamuksi, osa 1

 Kuten otsikosta voi jo päätellä, vietin viikonloppuni (edes vähän) viisastumalla. Eläinlääkäriasema Kamu järjesti 1-vuotis syntymäpäiviensä kunniaksi luennon, luennoitsijana oli Jari Keinänen. Keinänen oli se syy, miksi luennolle lähdin. Opiskellessani Louella, aloitti hän siellä kouluttajapuolen opettajana. Pidin hänen tavastaan olla koirien kanssa, sekä luontaisesta auktoriteetista mikä hänestä löytyy. Vaikka kerran hän sanoikin minulle, kun saksanpaimenkoirallani oli vaaleanpunainen kaulapanta ja hihna, että tuo koiras häpeää itteään enemmän kun tajuatkaan, osaan nykyään ottaa sen jo huumorilla, vaikka silloin menikin rekkalastillinen herneitä nenään.

 Luennolla käsiteltiin suhdetta omaan koiraan, laumanjäsenyyttä, koiran perustarpeita ja kuinka voi itse antaa koiralle asioita, joita se tarvitsee voidakseen hyvin. Myös laumavietti oli hyvin keskeinen osa luentoa. Käyn tässä nyt läpi muutaman asian, mitä luennolla käsiteltiin.

 Keinäsen mukaan koirat tarvitsevat kolmea asiaa; toimintaa, sääntöjä ja huolenpitoa. Nykyään koirat saavat eniten huolenpitoa, mutta toivoisivat enemmän toimintaa ja tarvitsisivat enemmän sääntöjä. Koiran ja lapsen kasvattamisessa on paljon samoja piirteitä, et voi lapsellekaan olla vain kaveri, vaan on luotava suhde, jossa vanhempaa kunnioitetaan ja noudatetaan yhteisiä sääntöjä. Eikä se lapsenkaan kohdalla tarkoita huutoa, väkivaltaa ja ääretöntä kuria, vaan enemmän yhdessä oppimista ja myös sitä virheiden tekoa sekä kunnioitusta molemmin puolin.
 Omistajan herkästi hoitavat koiriaan, niitä käytetään eläinlääkärissä, hieronnassa, uimalassa, näyttelyissä, koulutuksissa jne, mutta saako koira toimia oman laumansa kanssa? Saako se toimia laumansa hyväksi ja hoitaa sille sopivia tehtäviä? Tästä oli esimerkkinä puiden haku. Hae koiran kanssa puita ja anna sille puu myös kannettavaksi, se on yhteistä tekemistä, joka tekee koirankin tärkeäksi.
 Toimintaa on muunmuassa liikunta, jokaisen koiran tulisi edes joskus tuntea itsensä fyysisesti niin väsyneeksi, ettei jaksa ylös nousta. Harrastuksista kannattaa valita sellaisia, mistä itsekin tykkää. Muuten se menee väkisin tahkoamiseksi ja kyllä koira huomaa omistajan mielialan. Toki aina on huonojakin päiviä, mutta jos täytyy hampaat irvessä harrastaa, ei se palvele loppujen lopuksi ketään.
 Säännöt ovat jokapäiväistä hallittavuutta, myös urheilusuorituksia joillekin. Sekä hyvin vahvasti laumanjohtajuutta ja laumanjäsenyyttä. Nykyään ollaan pitkälti sitä mieltä, että koira ei voi tuntea ihmistä laumakseen ja onko koira ylipäätään laumaeläin, mutta minä kyllä henkilökohtaisesti olen valmis uskomaan laumanjohtajuuteen. Se on toiminut ison koiralauman kanssa vuosia, toki ymmärrän myös muiden ihmisten näkemyksiä asiasta.
 Huolenpitoa on hyvä ravinto, lepo ja puhtaus. Siihen kuuluu myös sosiaalisuus, koira on huomattavasti ihmistä sosiaalisempi olento ja se herkästi valitsee lajikumppanin ihmisen edelle.
Huolenpitoa on myös välittäminen. Koira kaipaa kehuja, mutta kehumisen on lähdettävä suoraan sydämestä, muuten se ei riitä laumapalkkana.
 Loppujen lopuksi, koira on tyytyväinen hyvin vähään.

 Luennolla puhuttiin myös ongelmista koirien kanssa. Yleisimmät ongelmat ovat remmirähjäys ja eroahdistus. Niitä en ala tässä enemmän puimaan, jokaisella on omat keinonsa ratkaista nämä ongelmat ja jos omat rahkeet ei riitä, on ihan hyvä kääntyä ammattikouluttajan puoleen.

.. Ja enempää en ehdikään tähän tarinoimaan. Loppu luennosta käsitteli laumakäyttäytymista ja johtamista, palaan toisessa osassa, kunhan saan hoidettua työt alta pois.
lauantai 19. tammikuuta 2019

Pentusuunnitelmat lyöty lukkoon!

Olen pitkään etsinyt sopivaa urosta Murulle, ja nyt vihdoin löysin. Sulhoksi valikoitui upea kermanvärinen Pikkulaakson Brandon, kutsumanimeltään Jimi, joka on muutamalla näyttelykäynnillä valioitunut Suomen muotovalioksi. Jimillä on ennestään kaksi pentuetta, joissa on yhteensä kolme pentua.Jos Murun ja Jimin rakkaus ei roihuakaan toivotusti, on toisena vaihtoehtona Jimin poika, JV-17 Bobbydollar.

Tämä on Murun neljäs ja viimeinen pentue. Alunperin suunnittelin kolmannen pentueen olevan viimeinen, mutta kun pentuja syntyikin vain vähäinen määrä ja niistäkin vain yksi on priima, haluan vielä kokeilla saada Murusta pienen prinsessan kasvamaan ja toivottavasti myös myöhemmin kasvatuksen jatkoksi. Muru on hyvä emo ja se hoitaa itse synnytyksen ja pennut. Se on palautunut nopeasti jokaisesta pentueesta.


Nyt siis vain odotellaan juoksun alkua! Toiveissa olisi kermanvärisiä pentuja  mutta eihän näistä koskaan tiedä varmuudella. Alustavat pentukyselyt voi laittaa mieluiten sähköpostiin gwendoriankennel(a)gmail.com.

- Riikkaperjantai 18. tammikuuta 2019

A-pennut kasvavat


Gwendorian Amazing Amelia 
Gwendorian Awesome Avianna Typyt ovat nyt vajaan viiden kuukauden ikäisiä, reippaita ja aktiivisia koiranalkuja. Awesome Avianna, Aava, on hyvin vilkas ja avoin ja viettää aikaa usein hevostallilla ja koirakavereiden kanssa. Amazing Amelia, Siri, on luonteeltaan vähän harkitsevanpi, mutta ei siltäkään vauhtia puutu. Ihmisiä ei ujostele, vieraita koiria vähän jännittää. Siri on nyt alkanut käymään Jörön kanssa näyttelytreeneissä, näin valmistaudutaan tulevaan kesään. 

(Typyjen kuvat ovat haltijoidensa/omistajiensa ottamat, ja he omistavat kaikki oikeudet kuviin. Kuvien kopiointi on kiellettyä.) - Riikka sunnuntai 13. tammikuuta 2019

Jörön ensimmäinen kerta junnuissa

Jörö oli tänään ensimmäistä kertaa junioriluokassa. Kävimme Kajaanin kansainvälisessä koiranäyttelyssä kokeilemassa, miltä tuntuu kisailla isojen poikien kehässä. Kovassa seurassa oltiin, siitä huolimatta minun pieni poikanen sai vara-SERTin ja oli kolmanneksi paras uros! Kyllä tämä oli aivan mahtava alku Jörön näyttelyuralle. Seuraava koitos onkin vasta maaliskuussa, Pellossa, eli vielä on aika hioa koiraa. 😊🤩- Riikka


sunnuntai 6. tammikuuta 2019

Tervetuloa Manteli!

Vuoden ensimmäisenä päivänä kävin hakemassa meille uuden perheenjäsenen, ruskean pienen mittelitytön. Monien vaihtoehtojen ja pyörittelyn jälkeen typy sai nimekseen Manteli.


Manteli on aika sähäkän oloinen  hirmuisen pikkuinen ja tehokas termiitti. Suu täynnä naskalihampaita ja mikään ei pelota. Jörö tuntuu nyt niin rauhalliselta, vaikka sekään ei ihan vielä ole edes yhdeksää kuukautta. 

Toivon että typykästä kasvaa hieno koira, jotta päästään valloittamaan näyttelykehiä ja muitakin harrastuksia on jo mielessä. 😊

- Riikka 

sunnuntai 16. joulukuuta 2018

Toisen onni, on toisen epäonni.. Ihana Aava!

Aava (G. Awesome Avianna) kävi tehosterokotteilla ja samalla pidettiin pienimuotoiset mittelitreffit. Osallistujina Aavan lisäksi Muru ja Jörö.
Vaikea saada edustavia kuvia, kun vauhtia on enemmän kuin järkeä... 🙄😂


Äiti ei ollut niin iloinen jälleennäkemisestä kuin tytär, hyvin löytyi kuitenkin yhteinen sävel.


Jörökin oli mukana "setämiehen" roolissa, tytöt kiinnostaa oikein kovasti, mutta parempi pysyä kohteliaalla etäisyydellä. 😁

Ainoa harmittava asia tapaamisessa oli se, että Aavalta löytyi häntämutka. Täten kaikki tulevaisuuden suunnitelmat muuttuvat Aavan kohdalta ja luovutin omistajuuden saman tien haltijalle. Aava on kaikin puolin ihana ja hyväluonteinen, myös todella lupaavan näköinen pentu, mutta en halua ottaa riskiä häntämutkan kanssa. Onneksi se ei vaikuta koiran elämänlaatuun millään tavalla, ja Aava saakin jatkaa samalla tavalla tallikoiran virkaa kuin ennenkin.

Ja jotta elämästä ei tulisi liian tylsää.. Olen käynyt katsomassa mahdollisesti uutta lauman jäsentä ja jos pentutarkastuksessa kaikki on ok, liittyy porukkaamme vuoden alusta pieni ruskea mittelityttö! 😍 Tästä lisää sitten ensi vuoden puolella, koska mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma. Pieni maistiainen kuitenkin pikku suklaanapista 😘Tällaista tällä kertaa, ensi vuonna taas uudet kujeet!

- Riikka